Debatt: »Riskerar betygen i skola med trådlöst nätverk

»Jag går i sexan på en ganska stor skola där alla använder datorer och Ipad. Det är jättekul, tycker alla andra, men jag känner av det trådlösa nätverket så mycket att jag inte kan vara i skolbyggnaden några längre stunder.

Trådlös uppkoppling är vanlig i skolorna. Men alla elever klarar inte av det och då spelar det ingen roll hur ambitiös man är – man riskerar att få dåliga betyg eller inga betyg alls.«
Läs mer på Östra Småland

Debatt SVT: »Viktigt att all forskning får företräde till riksdagen

»Vår inbjudan syftar till att motverka den ensidiga information som beslut ibland grundas på.

Strålsäkerhetsmyndigheten och dess vetenskapliga råd har informerat riksdagen tidigare i just denna fråga [...]

Däremot är bristen stor vad gäller den vetenskapliga osäkerheten i de studier som oftast åberopas.

Enligt EG-rätten så skall den vetenskapliga osäkerheten redovisas för att utgöra underlag för bedömning enligt den så kallade försiktighetsprincipen. Bristen på samverkan mellan forskning och juridik är ett av de problem vi politiker har att brottas med.«

Läs mer på SVT Opinion

Ny teknik är inte bara kul för våra barn

»Bärbara datorer till alla elever och surfplatta till tvååringen. Men hur skulle det vara om vi hejdade oss lite?

bild från wikimedia på surfplatta

»Teknik kan vara både kul och spännande, och smarta mobiler och surfplattor gör små barn lika nyfikna dom. Men teknik är inte bara kul eller ofarligt. Särskilt inte för barn. Och inte bara mor- och farföräldrar, som ju inte sägs förstå nya sätt att fostra barn på, tycker vi ska tänka efter före.
Strålskyddsmyndigheten talar om försiktighetsprincipen. Strålskyddsinstitutet går längre än så. Barnläkare är rejält oroliga. Hjärnforskare varnar. WHO har klassat trådlöst uppkopplade datorer och mobiler som möjligen cancerframkallande.«
Läs mer i Östran

Debatt: Sömnproblem och elektronik

»Svenskarna är det folk som sover sämst i hela Europa, enligt vad som sades i tv-programmet ”Fråga doktorn”, som hade en temakväll om sömnproblem den 23 mars.

Man gav råd om hur man ska få en bättre sömn, sovrummet bör vara mörkt och svalt och man rekommenderade även att man inte ska ha påslagen elektronik i rummet. Skälet till det var att det blåa ljuset från mobiler och dataskärmar stör hormonerna.

Det finns ytterligare en faktor som påverkar sömnen, och det är de elektromagnetiska fälten som avges från all elektronik, till exempel från en router, som finns i dom flesta hem.« Läs mer på Motala Vadstena Tidning

Bild fr TT sömnbesvär

Tyskland: »Radiofrekvent strålning främjar Cancer

» Radiofrekvent strålning främjar Cancer: Djurstudie skakar om Tysklands Alex Lerchl som gör en u-sväng

»Historien om radiofrekvent strålning och cancer förändrades anmärkningsvärt för några dagar sedan. En ny djurstudie utmanade många av de antaganden som utgör själva kärnan för påståenden om att RF-strålning – om den nu kommer från mobiltelefoner, mobilmaster eller Wi-Fi – är ofarlig.

Den nya studien från Tyskland, [som är] en upprepning av ett tidigare försök, även det från Tyskland, fann att svaga mobiltelefonsignaler kan främja tillväxten av tumörer hos möss. Den använde strålningsnivåer som inte orsakar uppvärmning och är som långt under de nuvarande gränsvärdena. För att komplicera saker och ting ännu mer, visade sig lägre doser ofta vara mer effektiva tumörpromotorer än högre nivåer; i och med det ställs den konventionella uppfattningen om ett linjärt dos-responsförhållande på huvudet.« Läs mer om studien på engelska på Microwave News

Debatt: Elöverkänslighet är en fysisk sjukdom

[Artikeln är publicerad i Miljömagasinets pappersupplaga  2015-02-27]

Professor Martin Pall gick under två års tid igenom forskningen inom området elektromagnetiska fält och icke-termiska effekter. Hans rapport publicerades 2013.
Nyligen höll Pall ett föredrag på Oslo Universitet som kan ses via universitetets hemsida. Han hävdar där bestämt att elöverkänslighet är en fysisk sjukdom och att det bara är en tidsfråga innan den erkänns.

Läs mer: Debatt: Elöverkänslighet är en fysisk sjukdom