UK: »Att använda min mobil sex timmar om dagen gav mig hjärntumör

»Att använda min mobil sex timmar om dagen gav mig hjärntumör, hävdar 43-årig företagsledare, som nu har givits bara tre år kvar att leva

  • Ian Phillips, 43, hade en dundrande huvudvärk och körde själv till sjukhus
  • Diagnostiserades med en 3:e gradens hjärntumör bredvid högra örat
  • Genomgick en nio timmars operation för att ta bort tumören, stor som en citron
  • Har fått veta att han har tre år kvar att leva och genomgår [nu] kemoterapi
  • [Han] hävdar att hans användning sin mobiltelefon i timmar varje dag orsakade hans cancer
  • Nu använder [han] en ljus guld [-färgad] telefonlur så att han inte håller telefonen mot örat

Läs mer på engelska på The Daily Mail

Frankrike: Mobilen - rena chockvågen

För första gången har en lag avseende exponering för elektromagnetiska vågor antagits i Frankrike. Detta är början till ett erkännande av hälsorisken med radiofrekvent strålning. Bland nyligen publicerade studier bekräftar Inserm-studien kopplingen mellan intensiv mobiltelefonanvändning och hjärncancer. Men vad utgör »intensiv användning«? Och för vilka konsumenter? Svaren är oroande.

Sedan januari 2013 har Camille ringt 1433 timmar med sin mobil. Vid 31 års ålder har hon en potentiell risk att utveckla en hjärntumör. Detta »positiva samband« mellan mobiltelefonanvändning och utveckling av hjärntumörer är resultatet av den studie som publicerats av Inserm-enhet 897 vid Bordeaux [-Universitetet] i maj 2014, en av de senaste - och sällsynta – [studier] som publicerats om ämnet .

Läs mer: Frankrike: Mobilen - rena chockvågen

Ålens vandring kan påverkas av elkabeln till fastlandet

Den nya elkabel som ska anläggas till fastlandet kan komma att påverka ålens vandring. Ålen blir förvirrad när den passerar elkablar, det har man sett vid Öland. Havs- och Vattenmyndigheten, HaV vill därför att Svenska Kraftnät bygger så att den elektromagnetiska strålningen blir så liten som möjligt, säger Linus Hammar, handläggare på HaV

Läs mer på Sveriges Radio
strand mot fastlander Bild från Sveriges Radio

Debatt: Telemaster i bostadsområden - Bra vara försiktig med placeringen

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten medför det inte risker att sätta upp master i bostadsområden.
Strålskyddsinstitutet, SSI, gav 2003 ut en broschyr tillsammans med fem andra myndigheter där man skrev om riskerna med mobiltelefoni: "biologiska effekter som medför skadliga hälsoeffekter har trots omfattande forskning inte kunnat visats, men fortsatt forskning behövs".

mastbild

Läs mer: Debatt: Telemaster i bostadsområden - Bra vara försiktig med placeringen

Frankrike: Urvattnad lag antagen

Efter att ha urvattnats i flera steg, antogs en lag om att begränsa exponeringen för elektromagnetiska fält i Frankrike den 29 januari. Lagen innebär bl a att wifi förbjuds i barnkrubbor för barn under 3 år och att parlamentet får ett år på sig att se över de elöverkänsligas situation. Det här visar en begynnande förståelse för elöverkänsliga, säger Le Monde.
Läs mer på franska på Le Monde