Debatt i Arbetarskydd »Skadliga effekter av mikrovågsstrålning måste prioriteras

»I Arbetarskydd 10 maj skriver journalisten och författaren Gunnar Lindstedt om den ökade mängden mikrovågsstrålning i samhället genom den allt snabbare utbyggnaden av 5G-teknik, som kräver ett stort antal basstationer och antenner. Lindstedt som själv är elöverkänslig oroar sig för allt fler allvarliga hälsokonsekvenser. Samtidigt är företag och institutioners arbetsmiljö- och skyddsarbete på området mer eller mindre obefintligt.« Läs hela artikeln på Arbetarskydd

Underkategorier