Debatt: »Ta våra problem på allvar

»Ser med förvåning på hur delar av Mediesverige sänker sig under skvallerblaskornas nivå och hakar på drevet mot de elöverkänsliga. Det är ju lätt att sparka på den som redan ligger ner.

Att man ställer olika funktionshindergrupper mot varandra tycker jag visar på dålig smak. Alla har olika behov och behöver ett stöd som är anpassat till funktionshindret.

Det riktiga bottennappet var när man grävde fram en ”tomte” i tv som pratade om tomtar och hävdade att det var viktigt att inte hjälpa de som lider. Var tog solidariteten vägen? « Läs mer på Västerbottens-Kuriren

Debatt: »Det finns ingen tvekan

»Elöverkänslighet finns. Det är ett syndrom med varierande symtom, som kan ge alltifrån lätta besvär till allvarlig funktionsnedsättning.
I undersökningar från länder som Sverige, Irland, England, Österrike och Schweiz svarar tre-fem procent att de upplever symtom när de utsätts för elektromagnetiska fält (EMF) från elektrisk utrustning, kraftledningar och/eller trådlös teknik.« Läs mer på Eskilstuna Kuriren

»Elöverkänslighet kan inte avfärdas så lätt

»Vetenskaplig forskning visar att vården har allt att vinna på att lyssna på sina patienter. Men vissa problem som människor upplever anses inte finnas. Att avfärda elöverkänslighet är att förvärra lidandet, fördyra vården och försvåra kartläggning av orsakerna. « Läs mer i Dagens Samhälle

Bild på förf. Åsa Moberg från Wikimedia.org

»Fler unga blir utbrända

»Unga människor bränner allt oftare ut sig. Pressen är hård, i skolan, socialt och på ­arbetsmarknaden. Till det kommer ständig uppkoppling och aktivitet i sociala medier som aldrig låter hjärnan vila ut.

– Vi har sett att utbrändhet kryper nedåt i åldrarna, säger professor Hugo Westerlund, föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Läs mer på Dagens Nyheter

 bild från dn.se ung man

Studie tyder på att wifi-exponering är farligare för barn än man tidigare trott

De flesta föräldrar skullbild på barn med datorplatta via Forbes/Wikipediae vara oroliga om deras barn hade hög exponering för bly, kloroform, bensinångor eller bekämpningsmedlet DDT. 
International Agency for Research on Cancer (IARC), en del av FN: s Världshälsoorganisation (WHO), klassificerar dessa och mer än 250 andra faktorer som klass 2B cancerframkallande = möjligen cancerframkallande för människor. En annan faktor på samma lista är radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF / EMF). De viktigaste källorna till RF / EMF är radio, tv-apparater, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och Wi-Fi-enheter. Läs mer på Forbes.com

Efter påtryckningar har artikeln ändrats. Se originalversionen här!