USA: Dold försäkringsrisk döljer sig i hyresavtal för fastigheter

Risken med radiofrekvent strålning

I februari 2013 klassificerade AM Best RF (radiofrekvent) strålning från antenner för trådlös teknik som en "växande teknikbaserad risk." Detta baserades delvis på uppskattningsvis 250.000 arbetare som varje år kan vara överexponerade för RF-strålning från de 600.000 statliga och kommersiella RF strålande antennsystemen över hela landet. Läs mer på engelska i Claims Journal

(AM Best = analysföretag inom försäkringsbranschen, hemsida här! )