Pedagogisk eller farlig?

Att använda dator, läsplatta och mobil som pedagogiskt redskap, är det bra eller dåligt? Anna Nygren, sömn-och stress-pedagog och Jesper Eklund, it-pedagog på gymnasieskolan GUC i Uppsala ger sina bästa argument för och emot. Läs mer i Upsala Nya Tidning