»Vill att ny kraftledning grävs ner

»Svenska Kraftnät planerar att dra en ny kraftledning mellan Odensala och Överby i Sollentuna kommun. Både Sigtuna kommun och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill att den nya ledningen ska grävas ner.  Läs mer på Upsala Nya Tidning

UNT:s bild på krafledning