EMF-NyttNyheter

USA: »Mobiltelefonstrålning ger ökad cancer hos [försöks-] djur

»Studie för 25-millioner dollar från NTP påvisar hjärntumörer.
USA:a regering förväntas ge allmänheten råd om hälsorisker.

Kontroversen om mobiltelefontumörer kommer aldrig att vara sig lik igen.

USA:s nationella toxikologiska program (NTP) förväntas gå ut med att mobiltelefonstrålning utgör en cancerrisk för människor.« Läs mer på Microwave News (på engelska)

 - men pessimisten prof. Dariusz Leszczynski har sina tvivel: Läs här på DL:s blogg

»Kräver att Telia skjuter på avveckling av kopparnätet

»Västmanland begär att Telia inte stänger kopparnätet – men Telia avvaktar med svar på kraven.

– Länsstyrelsen i Västmanland och länets kommuner vill inte att några innevånare förlorar sin telefoni eller sitt bredband när Telia avvecklar kopparnätet. Vi har nu gemensamt begärt att Västmanland ska få mer tid innan Telia avvecklar kopparnätet i vårt län, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län. Läs mer på ATL Lantbrukets AffärstidningLandshövdingen i Västmanland

Debatt: »Strålning från mobilmaster gör många av oss svårt sjuka

»I en ledare påstås felaktigt att det skulle saknas vetenskapliga belägg för att mobilmaster orsakar ohälsa.
Fakta är att det finns omfattande forskning, på celler och djurförsök som visar att mikrovågsstrålningen från mobilmaster och trådlös teknik orsakar många skadliga effekter, bland annat oxidativ stress, DNA-skador och cancer.« Läs mer på Folkbladet

Las Vegas USA: »Wifi i skolan: Skadar det ditt barn?

»Mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och wifi – det är något som många inte är särskilt bekymrade över.

Men en ökande grupp av läkare är oroade över skolbarn som är – säger de - under ett konstant bombardemang av mikrovågsstrålning.

2011 klassificerade WHO strålning från wifi [och] mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande i klass med formaldehyd och bilavgaser.« Läs mer på 8 News i LasVegasNow (på engelska)

Debatt: »Skolan måste vara strålningsfri för barnens skull

[...] »Det hänvisas också till en mätning från SSM men den är felaktig. SSM har enbart mätt på två meters avstånd (!) från tre trådlöst uppkopplade datorer, trots att ett litet barn som bekant sitter alldeles intill en surfplatta och det finns många skolklasser där 30 barn sitter med varsin trådlös dator och dessutom har varsin påslagen smartmobil som också sänder ut strålning. I verkligheten är strålningen betydligt högre i skolan i dag än vad SSM påstår.« Läs hela debattinslaget på Barometern

Debatt: »Ingen väljer elöverkänslighet

»Fördomar mot elöverkänslighet kan liknas vid homofobi, sexism och rasism, skriver Tommy Nordbrandt, ordförande för elöverkänsligas förening i Västerbotten.

Den senaste tiden har vi sett ett antal artiklar om att man i Åsele funderar på att försöka bevara ett lågstrålande område. En del har också uttryckt sin avsky över att det finns elöverkänsliga personer. I dag kallas det funkofobi.« Läs mer på Folkbladet

Debatt: »Risk när telestationer stängs i Östhammar

»1 200 abonnenter i Östhammars kommun drabbas när TeliaSonera under andra halvåret 2016 börjar stänga ner telestationer och kopparledningar. Samtidigt räcker inte de pengar som är avsatta för bredbandsutbyggnaden mer än till två tredjedelar av de ansökningar som kommit in till länsstyrelsen.« Läs mer på Upsala Nya Tidning

Argetina: Lagförslag mot elektromagnetisk nedsmutsning

Ett lagförslag att begränsa, kontrollera och sanktionera elektromagnetisk nedsmutsning har lagts fram i Argentinas representanthus.
Titeln på förslaget är »ett minimum för förebyggande och kontroll av elektromagnetisk nedsmutsning« och presenterades av parlamentsledamoten Gabriela Troiano med stöd av Carlos Rubin, Diana Conti och Gailard Carolina. Förslaget stöds bl a av många ideella organisationer och fackföreningar. Läs mer på Spanska i El Nuevo Cronista Bild på antenner från Argentina

Underkategorier

Dariusz Leszczynski - Between a Rock and a Hard Place

Microwave News - Louis Slesin

If the feed fails - go to "Home" on http://microwavenews.com/

prof. Lennart Hardells blog

EMFacts - Don Maisch

Du är här: Hem