EMF-NyttNyheter

»Barägare byggde bort mobilsignal

»Ägaren till en brittisk bar har låtit bygga in lokalen i en Faradays bur. Allt för att gästerna inte ska fly till mobilsurf utan ägna sig åt att prata med varandra. Läs hela artikeln på Ny TeknikBild på pub från Ny Tekniks hemsida

 

 

 

Orginalet kommer från BBC: The bar that blocks mobile phone signals. The Gin Tub bar in Hove, Sussex, puts up a Faraday cage which blocks mobile phone signals    Read the full article BBC News website

Debatt: »Ger mobiltelefoner dig hjärntumör?

»Det är en fråga som många mobiltelefonanvändare gärna vill ha svar på - och vetenskapen erbjuder några ledtrådar.
2011 t ex, klassificerade [WHO:s cancerforskningsinstitut] "the International Agency for Research on Cancer" (IARC) mobiltelefonstrålning såsom möjligen carcinogen, group 2B. Läs hela artikel [på engelska] på The Conversation

»Nya riktlinjer bör tas fram om upplevd elöverkänslighet, anser läkare

»Nya riktlinjer bör tas fram för att ge stöd för diagnos och behandling av personer med upplevd elöverkänslighet, anser Per-Arne Öckerman, professor emeritus och överläkare i klinisk kemi som hänvisar till en rapport från läkare i Österrike.« Läs mer i Dala-Demokraten  Denna lilla notis oroade någon till den grad att den nu tagits bort !

Läs  hela artikeln här på engelska (PDF): EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses

Frankrike: »Barnens exponering för radiofrekvent strålning: ett upprop för begränsad och kontrollerad användning av trådlös teknik

ANSES – Den franska myndigheten med  ansvar för livsmedel, miljö- och yrkeshälsa och arbetarskydd
»ANSES publicerar idag [ 8 juli 2016] en expertöversikt angående barns exponering för radiofrekvent strålning och de potentiella effekterna på deras hälsa. I slutsatserna understryker  myndigheten att barn kan vara mer exponerade än vuxna på grund av sina morfologiska och anatomiska egenskaper, särskilt deras litenhet liksom egenskaperna i i en del av deras vävnader.« Läs mer på ANSES hemsida (på engelska eller franska)

Livsstil&Debatt: »Klarar vi verkligen den ökande mängden strålning i luften?

»[Redan] år 2006 publicerade professor Olle Johansson en kommentar i ” the Journal of the Australian College of Nutrition & Environmental Medicine” med titeln ”Hur ska vi klara den ökande strålningen i luften?” Han säger [nedan] att sedan dess har forskningen gått dramatiskt framåt och idag finns det inga tvivel om att artificiella elektromagnetiska fält potentiellt kan vara mycket skadliga för oss och allt levande på planeten.« Läs mer på  Livingnow (på engelska)
livingnow.com - woman with cellular phone

»Studie: Sjätte sinne kan ha hittats hos människan

»Forskare har lyckats påvisa aktiviteter i hjärnan när magnetfält rör sig.
En amerikansk forskare vid California Institute of Technology, Joe Kirschvink, anser sig ha funnit bevis för ett sjätte sinne hos människan.  Fåglar, insekter och vissa däggdjur använder jordens magnetfält för att navigera.
Forskarvärlden har länge funderat över om inte människan har ett liknande sjätte sinne – en slags inre mottagning av magnetisk strålning.
Joe Kirschvink har i ett experiment med 24 deltagare fått fram resultat som tyder på att så verkligen skulle kunna vara fallet, enligt ScienceAlert. De nya rönen presenterades vid brittiska Royal Institute of Navigation.« Läs mer på Veckans Affärer

Eller läs  en mer omfattande beskrivning på Science (på engelska) här: »Maverick scientist thinks he has discovered a magnetic sixth sense in humans«

»Digital detox gjorde personalen mer effektiv

»Den som glömmer att sätta mobilen och datorn på ljudlös på möte får ”böter” och innan ett möte kan börja ska alla telefoner läggas i en låda. Så jobbar it-konsultbolaget Crossnet som bestämde sig för att införa digital detox bland sina anställda. Läs mer på SvDTT:s bild  på mobilanvändare  ur artikeln

UK: »Humlornas elektriska sinne

»Mycket små hår kan göra det möjligt för insekter att detektera växternas elektriska fält enligt ny studie.
Bin använder elektriska fält för att söka sig fram till blommor men mekanismen för hur de gör detta har varit okänd. För att ta reda på hur, har forskarna använt laser för att avgöra om antennspröt eller minimala hår på humlornas kroppar rörde sig som svar på [exponering för] elektriska fält«.  Läs mer om forskningen på Bristols Universitet på The Scientist (på engelska) Bild från Bristols Universitet på anflygande humla

Underkategorier

Dariusz Leszczynski - Between a Rock and a Hard Place

Microwave News - Louis Slesin

prof. Lennart Hardells blog

EMFacts - Don Maisch

Du är här: Hem