EMF-NyttNyheter

»Digital detox gjorde personalen mer effektiv

»Den som glömmer att sätta mobilen och datorn på ljudlös på möte får ”böter” och innan ett möte kan börja ska alla telefoner läggas i en låda. Så jobbar it-konsultbolaget Crossnet som bestämde sig för att införa digital detox bland sina anställda. Läs mer på SvDTT:s bild  på mobilanvändare  ur artikeln

UK: »Humlornas elektriska sinne

»Mycket små hår kan göra det möjligt för insekter att detektera växternas elektriska fält enligt ny studie.
Bin använder elektriska fält för att söka sig fram till blommor men mekanismen för hur de gör detta har varit okänd. För att ta reda på hur, har forskarna använt laser för att avgöra om antennspröt eller minimala hår på humlornas kroppar rörde sig som svar på [exponering för] elektriska fält«.  Läs mer om forskningen på Bristols Universitet på The Scientist (på engelska) Bild från Bristols Universitet på anflygande humla

»USA-forskare ser koppling mellan mobil och cancer

»En stor amerikansk studie, med anslag på 25 miljoner dollar från amerikanska NIH, ser en liten ökning av två typer av cancer hos råttor av hankön som exponerats för mobilstrålning. Resultaten för övriga cancerformer är ännu inte redovisade. Studien, som är en av de största hittills, har genomförts av den statliga myndigheten National Toxicology Program, NTP. Läs mer på Ny Teknik

USA: »Studie förnyar farhågor om mobiltelefoner och cancer

» En ny studie av statliga forskare har funnit belägg för att exponering för mobilstrålning kan öka risken för vissa sorter av cancer hos råttor.«
 […]
» Ovanliga tumörerna i hjärnan och hjärtat hos råtthanar … är i den här studien av liknande typ som observerats [hos människa] i en del epidemiologiska studier avseende mobiltelefonanvändning, skriver författarna.«
»Dessa resultat ser ut att stödja International Agency for Research on Cancer (IARC) i deras slutsatser om möjlig cancerframkallande förmåga hos RFR [radiofrekvent strålning]«. [Dvs: Klass 2B cancerframkallande, tillsamman med dieselavgaser, bly och DDT, mm]. Läs mer på CBS News (på engelska)

USA: »Mobiltelefonstrålning ger ökad cancer hos [försöks-] djur

»Studie för 25-millioner dollar från NTP påvisar hjärntumörer.
USA:a regering förväntas ge allmänheten råd om hälsorisker.

Kontroversen om mobiltelefontumörer kommer aldrig att vara sig lik igen.

USA:s nationella toxikologiska program (NTP) förväntas gå ut med att mobiltelefonstrålning utgör en cancerrisk för människor.« Läs mer på Microwave News (på engelska)

Läs hela rapporten här (PDF med 64 sidor på engelska)

 - men pessimisten prof. Dariusz Leszczynski har sina tvivel: Läs här på DL:s blogg

»Kräver att Telia skjuter på avveckling av kopparnätet

»Västmanland begär att Telia inte stänger kopparnätet – men Telia avvaktar med svar på kraven.

– Länsstyrelsen i Västmanland och länets kommuner vill inte att några innevånare förlorar sin telefoni eller sitt bredband när Telia avvecklar kopparnätet. Vi har nu gemensamt begärt att Västmanland ska få mer tid innan Telia avvecklar kopparnätet i vårt län, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län. Läs mer på ATL Lantbrukets AffärstidningLandshövdingen i Västmanland

Debatt: »Strålning från mobilmaster gör många av oss svårt sjuka

»I en ledare påstås felaktigt att det skulle saknas vetenskapliga belägg för att mobilmaster orsakar ohälsa.
Fakta är att det finns omfattande forskning, på celler och djurförsök som visar att mikrovågsstrålningen från mobilmaster och trådlös teknik orsakar många skadliga effekter, bland annat oxidativ stress, DNA-skador och cancer.« Läs mer på Folkbladet

Las Vegas USA: »Wifi i skolan: Skadar det ditt barn?

»Mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och wifi – det är något som många inte är särskilt bekymrade över.

Men en ökande grupp av läkare är oroade över skolbarn som är – säger de - under ett konstant bombardemang av mikrovågsstrålning.

2011 klassificerade WHO strålning från wifi [och] mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande i klass med formaldehyd och bilavgaser.« Läs mer på 8 News i LasVegasNow (på engelska)

Underkategorier

Dariusz Leszczynski - Between a Rock and a Hard Place

Microwave News - Louis Slesin

If the feed fails - go to "Home" on http://microwavenews.com/

prof. Lennart Hardells blog

EMFacts - Don Maisch

Du är här: Hem