EMF-NyttNyheter

Frankrike: »Barnens exponering för radiofrekvent strålning: ett upprop för begränsad och kontrollerad användning av trådlös teknik

ANSES – Den franska myndigheten med  ansvar för livsmedel, miljö- och yrkeshälsa och arbetarskydd
»ANSES publicerar idag [ 8 juli 2016] en expertöversikt angående barns exponering för radiofrekvent strålning och de potentiella effekterna på deras hälsa. I slutsatserna understryker  myndigheten att barn kan vara mer exponerade än vuxna på grund av sina morfologiska och anatomiska egenskaper, särskilt deras litenhet liksom egenskaperna i i en del av deras vävnader.« Läs mer på ANSES hemsida (på engelska eller franska)

Livsstil&Debatt: »Klarar vi verkligen den ökande mängden strålning i luften?

»[Redan] år 2006 publicerade professor Olle Johansson en kommentar i ” the Journal of the Australian College of Nutrition & Environmental Medicine” med titeln ”Hur ska vi klara den ökande strålningen i luften?” Han säger [nedan] att sedan dess har forskningen gått dramatiskt framåt och idag finns det inga tvivel om att artificiella elektromagnetiska fält potentiellt kan vara mycket skadliga för oss och allt levande på planeten.« Läs mer på  Livingnow (på engelska)
livingnow.com - woman with cellular phone

»Studie: Sjätte sinne kan ha hittats hos människan

»Forskare har lyckats påvisa aktiviteter i hjärnan när magnetfält rör sig.
En amerikansk forskare vid California Institute of Technology, Joe Kirschvink, anser sig ha funnit bevis för ett sjätte sinne hos människan.  Fåglar, insekter och vissa däggdjur använder jordens magnetfält för att navigera.
Forskarvärlden har länge funderat över om inte människan har ett liknande sjätte sinne – en slags inre mottagning av magnetisk strålning.
Joe Kirschvink har i ett experiment med 24 deltagare fått fram resultat som tyder på att så verkligen skulle kunna vara fallet, enligt ScienceAlert. De nya rönen presenterades vid brittiska Royal Institute of Navigation.« Läs mer på Veckans Affärer

Eller läs  en mer omfattande beskrivning på Science (på engelska) här: »Maverick scientist thinks he has discovered a magnetic sixth sense in humans«

»Digital detox gjorde personalen mer effektiv

»Den som glömmer att sätta mobilen och datorn på ljudlös på möte får ”böter” och innan ett möte kan börja ska alla telefoner läggas i en låda. Så jobbar it-konsultbolaget Crossnet som bestämde sig för att införa digital detox bland sina anställda. Läs mer på SvDTT:s bild  på mobilanvändare  ur artikeln

UK: »Humlornas elektriska sinne

»Mycket små hår kan göra det möjligt för insekter att detektera växternas elektriska fält enligt ny studie.
Bin använder elektriska fält för att söka sig fram till blommor men mekanismen för hur de gör detta har varit okänd. För att ta reda på hur, har forskarna använt laser för att avgöra om antennspröt eller minimala hår på humlornas kroppar rörde sig som svar på [exponering för] elektriska fält«.  Läs mer om forskningen på Bristols Universitet på The Scientist (på engelska) Bild från Bristols Universitet på anflygande humla

»USA-forskare ser koppling mellan mobil och cancer

»En stor amerikansk studie, med anslag på 25 miljoner dollar från amerikanska NIH, ser en liten ökning av två typer av cancer hos råttor av hankön som exponerats för mobilstrålning. Resultaten för övriga cancerformer är ännu inte redovisade. Studien, som är en av de största hittills, har genomförts av den statliga myndigheten National Toxicology Program, NTP. Läs mer på Ny Teknik

USA: »Studie förnyar farhågor om mobiltelefoner och cancer

» En ny studie av statliga forskare har funnit belägg för att exponering för mobilstrålning kan öka risken för vissa sorter av cancer hos råttor.«
 […]
» Ovanliga tumörerna i hjärnan och hjärtat hos råtthanar … är i den här studien av liknande typ som observerats [hos människa] i en del epidemiologiska studier avseende mobiltelefonanvändning, skriver författarna.«
»Dessa resultat ser ut att stödja International Agency for Research on Cancer (IARC) i deras slutsatser om möjlig cancerframkallande förmåga hos RFR [radiofrekvent strålning]«. [Dvs: Klass 2B cancerframkallande, tillsamman med dieselavgaser, bly och DDT, mm]. Läs mer på CBS News (på engelska)

USA: »Mobiltelefonstrålning ger ökad cancer hos [försöks-] djur

»Studie för 25-millioner dollar från NTP påvisar hjärntumörer.
USA:a regering förväntas ge allmänheten råd om hälsorisker.

Kontroversen om mobiltelefontumörer kommer aldrig att vara sig lik igen.

USA:s nationella toxikologiska program (NTP) förväntas gå ut med att mobiltelefonstrålning utgör en cancerrisk för människor.« Läs mer på Microwave News (på engelska)

Läs hela rapporten här (PDF med 64 sidor på engelska)

 - men pessimisten prof. Dariusz Leszczynski har sina tvivel: Läs här på DL:s blogg

Underkategorier

Dariusz Leszczynski - Between a Rock and a Hard Place

Microwave News - Louis Slesin

If the feed fails - go to "Home" on http://microwavenews.com/

prof. Lennart Hardells blog

EMFacts - Don Maisch

Du är här: Hem