Vetenskapliga råd avseende diagnos och behandling av elöverkänslighet mm

Den Europeiska Miljömedicinska Akademin (EUROPAEM) har nu släppt sin rapport för år 2016 som ger råd avseende förebyggande, diagnos och behandling av hälsoproblem och sjukdom relaterade till elektromagnetiska fält. Den kan läsas här på förlagets hemsida på engelska i sin helhet [- klicka bara på »Download Full Text PDF« om du inte är nöjd med att bara läsa sammanfattningen].

[Originaltitel: EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses]

 Mer om rapporten på Akademins hemsida EUROPAEM