Debatt: Dröm om ofarlig strålning

»Ofarlig strålning, eller inte? [Telekomveteranen] Kalle Hellberg berättar hur han drömt om att telekomindustrin sopar undan alla negativa rapporter om den trådlösa teknikens biologiska påverkan på människan. Eller kan hans berättelse vara mer än en dröm? Läs mer i Borås Tidning

Dröm eller verklighet?

Ängel som sover från Freepik

Konsekvenser för folkhälsan av strålning från trådlös teknik – att navigera i blindo

»Detta är en tragedi för [forsknings-] området och vittnar om en beklaglig politiska utveckling. Trots den extraordinära tillväxten av enheter med trådlös teknik, saknar vi resurser för att studera deras påverkan på något systematiskt sätt. Avsaknaden av forskning om hälso- eller miljöeffekter av strålning ska inte förväxlas med bevis på säkerhet« Läs mer på Huffington Post (på engelska)

Au: Telstra varnar kunderna för elektromagnetisk strålning

TELSTRA [Australiens största mobiloperatör] har skickat ut ett meddelande till sina mobiltelefonikunder där de uppmanar dem att vidta åtgärder för att förebygga exponering för elektromagnetisk strålning.

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA):
... »bevisningen, som fortfarande ackumuleras, var tillräckligt stark för stödja en slutsats och klass 2B klassificeringen [att radiofrekventa fält är möjligen cancerframkallande]. Slutsatsen betyder att det kan finnas viss risk, och att vi därför behöver hålla ögonen på kopplingen mellan mobiltelefoner och risken för cancer.«

Läs mer och se video (på engelska) på The Chronicle