Debatt: »Varför undvika de viktiga frågorna?

»Gränsvärden för mobilstrålning, som anses skydda befolkningen, men som avviker från varandra upp till miljonfaldigt kan enligt vår uppfattning inte båda vara korrekta. Läs mer på Hufvudstadsbladet