Newsweek: »Strålning från mobiltelefoni och wifi skadar fåglar och bin, 5G kan förvärra situationen

»Tekniken förstör bokstavligen naturen, det visar en ny rapport som bekräftar att strålning från kraftledningar och mobilmaster kan störa fåglars och insekters orienteringsförmåga och påverka växters hälsa. Läs mer i Newsweek (på engelska)