Yle Finland: »Är du orolig ska du använda handsfree

»Det är svårt att ge ett heltäckande svar på frågan om strålningen från mobiltelefoner kan vara farlig. Mobiltelefoner har använts under en ganska kort tid och ett eventuellt samband mellan cancer och den långtidsverkande strålningen från mobiltelefoner är inte helt klarlagd. Det finns vissa tecken som tyder på att det kan finnas ett samband mellan ökad risk för hjärntumör och att ringa med mobilen vid örat.« Läs och hör mer på Finlands Radio Yle (på svenska)