Forskningsnytt: Magnetfält stimulerar omprogrammering av celler

»Miljöfaktorer som värme, surhetsgrad och mekaniska krafter kan påverka cellers beteende. Vissa biologer har till och med visat att magnetfält kan påverka dem. Nu har för första gången ett internationellt team rapporterat att svaga magnetfält kan påverka omprogrammering under cellutveckling, genom att de underlättar transformeringen av mogna celler till pluripotenta stamceller.« Läs mer om studien på engelska på Chemical & Engineering News.    Tack Microwave News för tipset!