Finland: Oklart hur elektromagnetiska fält påverkar hälsan

Alla effekter som elektromagnetiska fält har på hälsan är ännu inte kända.

Finland deltar i ett internationellt forskningsprojekt där man försöker få mer kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkar till exempel cancerrisken, fertiliteten, hjärnverksamheten och åldrandet.
Elektromagnetiska fält förekommer överallt där det används elektricitet. I hemmet är till exempel induktionsspisar en källa. Läs mer i Hufvudstadsbladet

Läs om höga nivåer från induktionsspisar på engelska på Schweiz strålsäkerhetsmyndighets hemsida