»Amerikanska diplomater och spioner i kamp mot Trump-administrationen över misstänkta attacker

»Amerikanska tjänstemän i Kina, Kuba och Ryssland säger att amerikanska myndigheter döljer händelsernas verkliga omfattning vilket medför att kollegor utomlands blir sårbara för fientliga handlingar. Läs mer på engelska i New York Times