»Ingen fördel med egen skoldator

»Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten. Läs mer i SvD (TT)

eller Aftonbladet  »Forskarna kom också fram till att elever med en egen surfplatta presenterar sämre i svenska än elever utan dator eller surfplatta.

– Det är bättre med ingenting alls än att ha surfplatta när det gäller det nationella provet i svenska.