DN:Elsa Kugelberg: »För vad ska de minnas oss när servrarna slocknat?

»Trots att datacentren förbrukar allt mer energi är massdigitalisering av biblioteken en viktig del av Miljöpartiets kulturpolitik. Ska vår civilisation bli ihågkommen för mer än runstenar behövs ett mer hållbart sätt att bevara kulturarvet. Läs mer i Dagens Nyheter (På papper idag 5 juli)