Meddelande
  • Failed loading XML...

Italien: »Den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio begär en informationskampanj om hälsorisker med smarta telefoner

»Miljö-, hälsovårds- och utbildningsministerierna ska inom sex månader, var och en inom sitt eget kompetensområde, tillhandahålla en informationskampanj riktad till hela befolkningen om hur man bör använda mobiltelefoner och trådlösa telefoner samt om riskerna för hälsa och miljö i samband med felaktig användning av dessa enheter. Detta beslutades av den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio […]

"Möjliga hälsorisker på grund av mobiltelefonanvändning övervakas kontinuerligt av hälsovårdsministeriet, i synnerhet efter klassificeringen av ”International Agency for Cancer Research” [IARC, ett WHO-organ] 2011 av radiofrekventa elektromagnetiska fält, som möjligen cancerframkallande för människor (kategori 2B) "
Läs mer på italienska i Repubblica eller: stå ut med en googleöversättning till engelska här !