USA/AP: »Blumenthal pressar FCC-kommissionsledamot Brendan Carr att redovisa bevis för "5G-säkerhet"

»[...] NISLAPP anser att det är ett misstag att placera nya högfrekvensstrålande antenner i lokalsamhällen, i närheten av bostäder, kontor och skolor, när det inte har genomförts någon förebyggande provning av hälsoeffekter orsakade av den utsända strålningen [...] Läs mer på AP på engelska