Trådlösa nätverk, vem tar ansvaret?

Vår myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, säger i klartext att ”dom gör bedömningen att det inte finns några hälsorisker med exponeringen för trådlösa nätverk”.

Det har kommit varningar och uppmaningar från EU-parlamentet, Europarådet, forskargrupper och läkargrupper runt om i världen, om att sänka gränsvärden och att använda kabelbunden teknik istället för trådlös teknik.Det finns även strålskyddskommittéer som gör en annan bedömning än vad SSM gör. WHO har klassat strålningen från trådlös teknik som möjligen cancerframkallande för människor.
En hel del länder har lägre gränsvärden än vad Sverige har.
I EU-parlamentets resolution från 2009, så skriver dom att ”parlamentet ser med oro på att försäkringsbolagen inte täcker riskerna med elektromagnetiska fält inom sina ansvarsförsäkringar, vilket innebär att bolagen redan tillämpar sin egen version av försiktighetsprincipen”.
Europeiska miljöbyrån har kommit ut med två rapporter ”Late Lessons from Early Warnings”, där man konstaterar att man hade kunnat undvika 12 miljökatastrofer, om man hade lyssnat på tidiga varningar. Dom skriver också att ”av 88 påstått falska larm så var det endast 4, som verkligen var det”.
Läkartidningen publicerade 2004 en artikel, där man skrev att asbestindustrins inflytande på myndigheternas riskbedömning hade varit mycket stort, därigenom fördröjdes förbudet mot asbest. Dokumentationen kom fram i samband med skadeståndsprocesserna.
Det har gjorts en rad misstag tidigare vad det gäller riskbedömningar, och i det här fallet så är det olika bedömningar av risken med trådlösa nätverk, och den ökande exponeringen för strålningen från elektromagnetiska fält.
Jag tycker att SSM borde rekommendera att försiktighetsprincipen används, med tanke på den oenighet som finns i frågan, och även med tanke på alla tidigare misstag, som har gjorts i sådana här frågor.
Min fråga är, om SSM har gjort en felbedömning av risken med trådlösa nätverk, tar dom då ansvaret för det, eller blir det våra barn, som kommer att få betala priset?
Sonja Åkerberg
Järfälla

Publicerad i  Norrtelje Tidning men bara i pappersupplagan