»De dåliga skolresultaten är inte elevernas fel

»Svenska barn blir allt dummare, sägs det. Sedan millennieskiftet har intelligensen rasat i de yngsta åldersgrupperna. De gör sämre ifrån sig i skolan, både jämfört med äldre generationer och internationellt. Och de tillbringar alltmer tid framför diverse skärmar, vilket gör dem klumpiga på alla möjliga sätt: motoriskt, kognitivt, kommunikativt. Läs hela ledaren i Dagens Nyheter

Debatt: »Skärmar riskerar skada förskolebarns hälsa

»Daglig fysisk aktivitet är avgörande för barns hälsa och har stor betydelse för deras fysiska utveckling, särskilt kraftfull aktivitet med hög puls där barnet får svettas. Det bästa för barnen är fysiskt högintensiva aktiviteter flera gånger dagligen, växlat med lågintensiva aktiviteter under större delen av dagen, och att den tid de sitter still minskas, vilket också WHO starkt rekommenderar (2019). Men Skolverkets nyligen reviderade läroplan med mer skärmtid i förskolan riskerar ge motsatt effekt. Läs artikeln på Svenska Dagbladet

»Ett nej med kraft till ledningen

»Svenska kraftnät får en rejäl bakläxa av Energimarknadsinspektionen som säger nej till kraftledningen mellan Nybro och Hemsjö.
Markägare och kommuner får i stort sett rätt på alla punkter av Energimarknadsinspektionen. Svenska kraftnät har inte utrett andra lokaliseringen av ledningen, förbi bebyggelse, och heller inte alternativ till en luftburen ledning, enligt avgörandet.« Läs hela ledarartikeln i Barometern

Underkategorier