Kanada: Strålningsvarning från fd Microsoft VD

Den tidigare chefen för Microsoft i Kanada, Frank Clegg är nu landets främste förespråkare för säkerhet när det gäller trådlös telekommunikation.
Frank Clegg är ordförande för ”Canadians for Safe Technology (C4ST). - Jag har själv träffat alltför många personer som lider av ”överexponering” för strålning från trådlös teknik, säger Clegg.
Ingen vet hur många som är sjuka eller kommer att bli sjuka av strålningen, men forskare uppskattar att 3 % av befolkningen får en omedelbar reaktion. Många fler, runt 20 %, kommer att utveckla symtom med tiden.
» Jag uppmanar alla med oförklarliga kroniska hälsoproblem, även sömnproblem, att stänga av all trådlös utrustning i hemmet i en vecka och att notera vad som händer«
Läs mer på Vitality Magazine (på engelska)

Frankrike bromsar wifi i skolorna

»I Frankrike kan det med hänvisning till strålningsrisker bli stopp för wifi på dagis och i skolor upp till sjätte klass. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det saknas vetenskaplig grund för ett sådant beslut. (TT)
Läs mer på Upsala Nya Tidning

SR P4: Utställning: det svåra livet som elöverkänslig

»Igår öppnades "Guldkalvens baksida" på Rydals museum - Åke Mokvists bildutställning om elöverkänsliga och deras levnadsvillkor.
Vår reporter Sara Kvist träffade en av de som lidit av elöverkänslighet i 20 år - en kvinna som besökte utställningen.
– Det tar ett tag (efter exponering) innan det blommar ut. Då får jag huvudvärk, svettas, frossa och sedan blir det kramp runt sköldkörteln. Hör och läs mer här på Sveriges Radio P4

Frankrike: Nya lagar om strålning (EMF)

Frankrike har nu klubbat nya lagar om:

  • förbud mot marknadsföring av mobiltelefoner som riktar sig till barn under 14 år
  • förbund mot trådlösa nätverk i barnkrubbor för barn under 3 år. Från början var intentionen att förbudet skulle gälla ända upp till 6 års ålder men nu är lekskolorna undantagna.

Angående elöverkänsliga, har man nu uppdragit till parlamentet att undersöka möjligheten att skapa områden med begränsad elektromagnetisk strålning, främst i urban miljö och att se vad som går att göra åt de elöverkänsligas problem i arbetsmiljön. Läs mer på franska på Le Monde

Finland: Forskare oroade över den ökande mobilanvändningen

» - Barn borde skyddas för strålning i högre grad än vad som görs nu, säger professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa. Han förespråkar flygplansläge i mobiltelefoner och läsplattor för både barn och unga, eftersom det finns en hel del forskning som pekar på hälsorisker med strålning.  Se, hör och läs mer på svenska YLE, finska public service eller se YLE:s tv-program från den 21 januari (bara korttidsarkiv) här!

Vad gör wifi med oss?

»Experiment visar att växter dör när de placeras intill trådlösa routrar
Växter och människor har visat sig absorbera radiostrålningen från Wi-Fi. Forskare är oeniga om huruvida det är tillräckligt för att orsaka vävnadsskador. Vissa experter tror att de negativa effekter som observerats i den senaste undersökningen kan bero på värme som avges av Wi-Fi-routrarna [effektförbrukningen är vanligen under 10W...].

Läs mer: Vad gör wifi med oss?

Underkategorier