UK: Dr. Erica Mallery-Blythe - Elektromagnetisk Strålning, hälsa och barn

Tips från Alasdair Philips strålnings och EMF-expert från Powerwatch i England:
- Läkaren Erica Mallery-Blythe höll ett enastående föredrag nyligen om elektromagnetiska fält och deras möjliga [hälso-] effekter vid ett möte med "Läkarnas hälsoinitiativ om strålning och miljö" (PHIRE) som hon grundat. I det här talet tar hon upp svårigheten att göra korrekta uppskattningar av exponering , olika kända mekanistiska effekter av elektromagnetiska fält, och individuell känslighet hos människor för varierande exponering av olika slag.

»Detta är något av de bästa man hittar någonstans just nu för att lära sig om några av de möjliga effekterna av mobiltelefoner, trådlösa telefoner, WiFi och datorplattor«  -  och det är fritt tillgänglig på nätet på YouTube!