Pedagogisk eller farlig?

Att använda dator, läsplatta och mobil som pedagogiskt redskap, är det bra eller dåligt? Anna Nygren, sömn-och stress-pedagog och Jesper Eklund, it-pedagog på gymnasieskolan GUC i Uppsala ger sina bästa argument för och emot. Läs mer i Upsala Nya Tidning

USA: Dold försäkringsrisk döljer sig i hyresavtal för fastigheter

Risken med radiofrekvent strålning

I februari 2013 klassificerade AM Best RF (radiofrekvent) strålning från antenner för trådlös teknik som en "växande teknikbaserad risk." Detta baserades delvis på uppskattningsvis 250.000 arbetare som varje år kan vara överexponerade för RF-strålning från de 600.000 statliga och kommersiella RF strålande antennsystemen över hela landet. Läs mer på engelska i Claims Journal

(AM Best = analysföretag inom försäkringsbranschen, hemsida här! )