Debatt: Trådlös teknik skadar barns hälsa och inlärning

»Den trådlösa teknikens snabba och okontrollerade inmarsch på skolor och dagis innebär en överhängande risk för en framtida ”global epidemi” av hjärnskador. Barnens framtida välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa. Läs mer på Västerbottens-Kuriren 

Belgien: Nya lagar om mobiltelefoner

Från och med den 1 mars 2014 gäller några nya lagar angående försäljning av mobiltelefoner i Belgien:

  • Det är förbjudet att sälja mobiltelefoner som är speciellt anpassade för barn under 7 år.
  • Det är obligatoriskt att ange SAR-värdet (som anger hur mycket strålning som kan absorberas i användarens hjärna) vid försäljning av mobiltelefoner.

Läs mer om de nya reglerna (på franska) på den Belgiska miljö- och hälsomyndighetens hemsida!

Små bildskärmar ger trötta ögon

»Allt fler drabbas av svåra ögonbesvär och kraftig huvudvärk efter många timmars tittande på olika bildskärmar. I en amerikansk undersökning uppger 70 procent att de får besvär när de tittar minst sex timmar om dagen på en dator, läsplatta eller smartphone. Även i Sverige bekräftas denna utveckling där också allt fler unga drabbas. Läs mer i/på Svenska Dagbladet här 

För en bredare belysning av besvär vid bildskärmsarbete se "Sjuk av bildskärm", av Gunni Nordström, låna på bibliotek här.

En sammanfattning av Gunni Nordströms bok "Mörkläggningen" hittar du här på Svenska Elektrikerförbundet

Kanada: Strålningsvarning från fd Microsoft VD

Den tidigare chefen för Microsoft i Kanada, Frank Clegg är nu landets främste förespråkare för säkerhet när det gäller trådlös telekommunikation.
Frank Clegg är ordförande för ”Canadians for Safe Technology (C4ST). - Jag har själv träffat alltför många personer som lider av ”överexponering” för strålning från trådlös teknik, säger Clegg.
Ingen vet hur många som är sjuka eller kommer att bli sjuka av strålningen, men forskare uppskattar att 3 % av befolkningen får en omedelbar reaktion. Många fler, runt 20 %, kommer att utveckla symtom med tiden.
» Jag uppmanar alla med oförklarliga kroniska hälsoproblem, även sömnproblem, att stänga av all trådlös utrustning i hemmet i en vecka och att notera vad som händer«
Läs mer på Vitality Magazine (på engelska)

Frankrike bromsar wifi i skolorna

»I Frankrike kan det med hänvisning till strålningsrisker bli stopp för wifi på dagis och i skolor upp till sjätte klass. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det saknas vetenskaplig grund för ett sådant beslut. (TT)
Läs mer på Upsala Nya Tidning