Elcyklarna kan vara livsfarliga

Det är så pass allvarligt att Svenska Cykelfabrikant- och Grossistföreningen varnar för elcyklarna. Ordförande Kaj Vestman, säger i en intervju med tidningen Mitt i Stockholm att undermåliga litiumbatterier kan explodera, att elektroniken från vissa cyklar – där elektroniken inte möter europeisk standard – kan utveckla magnetfält, starka nog att störa annan elektronik.
Lär mer på evertiq.se

Debatt: Skadlig strålning i våra skolor?

»Redan i maj 2011 uppmanade Europarådet regeringarna i EU:s medlemsstater att i största möjliga utsträckning begränsa strålningen från trådlösa nätverk och mobiltelefoner (resolution 1815). Man uppmanar till trådbundna lösningar och till en mycket restriktiv användning av mobiltelefoner för barn i allmänhet och särskilt i skolor och klassrum.« Läs mer i Ystads Allehanda

US: »O herre G... vad är det med WiFi?

Andraklasselev gör vetenskapsprojekt med danskt experiment som mall
ALMONT - När skoldistriktet delade ut Ipads i år, märkte Aiden Fitchett något nytt; när han satt nära den trådlösa projektorn och en lärare använde den för en redogörelse fick han huvudvärk, hemsk huvudvärk. Illa nog för att den 8-åriga andraklasseleven skulle komma hem gråtande av smärta. Läs mer på engelska på Tricity-Times

En detaljerad beskrivning över de danska skolbarnens experiment hittar du här på Danmarks Radio

Vilken skolklass blir först i Sverige?

NZ: Vågor av osäkerhet om wifi

Efter tusentals studier har experter världen över inte kommit längre än att fastställa att den strålning som används för wifi-nätverk, digital utrustning, trådlösa telefoner och mobiltelefoner är "möjligen cancerframkallande" [WHO/IARC klass 2B]. Med en sådan osäkerhet, ställer Olivia Wannan frågan om vi använder denna teknik med tillräcklig försiktighet. Läs mer på engelska på Stuff.co.nz

Digital demens av mobilstrålning

Det är inte bara hjärncancer som gör läkarna oroliga för hälsoeffekter kopplade till mobiltelefoner. Förutom hjärncancer så omfattar hälsoproblemen relaterade till trådlös strålning från mobiltelefon: ökad oxidativ stress, förändrad hjärnaktivitet, hörselnedsättning, fertilitetsaspekter och påverkan på mognaden av hjärnans neuroner. Läs mer på engelska på Children's Advocate

USA: Elöverkänsliga flyr till lågstrålande område

»Jag brukade vara sjuk hela tiden...
Green Bank, West Virginia ligger i mitten av en federal zon med total radiotystnad. Alla elektromagnetiska signaler är förbjudna inom zonen, inklusive WiFi och mobiltelefoner.
Zonen inrättades för att skydda världens största radioteleskop från elektroniska störningar. Amerikaner från hela landet har flytt till Green Bank att komma bort från den trådlösa teknik som gör dem sjuka.
Mer än 30 personer har flyttat till Green Bank i.o.m. 2013 Läs mer (på engelska) på Daily Mail