Stark kritik mot WHO-rapport om mobilstrålning

»Ett 40-tal organisationer stormar mot en rapport från WHO:s expertgrupp kring effekter av mobilstrålning och kräver ökad öppenhet kring experterna.

I november presenterade en expertgrupp som jobbar för världshälsoorganisationen WHO ett utkast till en stor rapport som ska bedöma hälsorisker kring mobilstrålning. Läs mer på Ny Teknik 

WHO:s flagga

USA: Om intressekonflikter i bevakningen av en hälsofråga

»… hur, med något anspråk på objektivitet, kunde Darnton och hennes kollegor utelämna omnämnande av en rapport från en forskarpanel som sammankallats av det prestigefyllda International Agency for Research on Cancer (IARC) [som är WHO:s cancerforskningsorgan], i Lyon, Frankrike, vars tjugofem medlemmar granskade resultaten av dussintals studier av fall av barnleukemi och närheten mellan bostaden och kraftledningar, och enhälligt drog slutsatsen att kraftfrekventa magnetiska fält är "möjligen cancerframkallande för människor"* ? (Bland medlemmarna i panelen fanns representanter från the Environmental Protection Agency [EPA ~Naturvårdsverket] the National Institute of Environmental Health Sciences [USA:s Miljöhälsomyndighet], the National Radiological Protection Board [USA:s Strålskyddsmyndighet], den medicinska läroanstalten vid Yale Universitetet, och the World Health Organization [Världshälsoorganisationen WHO].«
* [Här avses klassificeringen av lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande” = klass 2B] Läs mer på Huffington Post (på engelska)

Ny transformatorstation oroar föräldrar

»Byggandet av en stor transformatorstation intill Rosendals förskola har gjort föräldrar upprörda. De är rädda för olycksrisker, buller och strålning. Byggandet ska enligt planerna inledas på måndag 8 december. Transformatorstationen ska byggas ett 20-tal meter öster om förskoletomten som ligger vid kanten av Stadsskogen. Och under den ett år långa byggtiden måste Vattenfall ta en del av förskolans område i anspråk. Förra veckan hölls ett informationsmöte men föräldrarna lät sig inte övertygas av Vattenfalls representanter.«

Gå till Upsala Nya Tidning och läs mer
bild på byggplats vid flrskola - från UNT.se

Strålning på skoltid oroar

Är det hälsofarligt med trådlösa nätverk i skolorna? Ja, menar en grupp föräldrar och känner allvarlig oro över sina barns skolmiljö.
Stearinljuset lyser upp i höstmörkret hemma hos Lisa Ahlberg och Lars Malmquist i Gamla Berg. Lisa Ahlberg är elöverkänslig och just nu inne i en period när vanlig elektrisk belysning gör henne sjuk.
Det är det egna erfarenheterna som fått henne att agera mot trådlösa nätverk i kommunens skolor. Under våren lämnade hon tillsammans med sambon in ett medborgarförslag om säker strålmiljö i kommunens skolor. Läs mer på Östgöta Korrespondenten (corren.se) här!
 
Bild på personer som skrivit medborgarförslag att ta bort trådlöst nätverk i skolan, från corren.se