UK: »Kina använde hemligt mikrovågspulsvapen

»Kina använde hemligt mikrovågspulsvapen för att koka indiska soldater levande och tvingade dem att dra sig tillbaka vid gränsstrid i Himalaya

Läs mer på engelska i Daily Mail Online