Debatt: »5G - behöver vi det?

»Utbyggnaden av 5 G nätet har påbörjats i Sverige trots att över 200 forskare och läkare i Europa har gått samman och varnar för mycket allvarliga hälsorisker i och med detta. Strålningsvärdena kommer att vara långt över dem vi har i dag. Läs mer på Nerikes Allehanda