»Umeåbo om 5G-testet: ”Jag blir orolig när cancerforskare varnar”

»Umeå ska under 2019 bli första 5G-stad i Sverige. När ingen information gavs om de möjliga riskerna för hälsa och miljö bestämde sig umeborna själva för att skapa tillfällen till information och debatt. Läs mer på Epoch Times