Granskning: Hur mycket tål vi?

»Strålningsmyndigheterna är beroende av kontroversiell grupp för säkerhetsrådgivning.
Vissa forskare varnar om potentiella hälsorisker som orsakas av strålning från mobilteknik. Helt obefogat försäkrar de flesta strålskyddsmyndigheter. De tar råd från en liten krets av insiders som avvisar varnande forskning - och som sätter säkerhetsgränser.« Läs mer på Investigate Europe (på engelska)