The Lancet: »Den globala elektromagnetiska nedsmutsningen: det är dags att bedöma dess påverkan

» [... en] diskussion om den snabba globala spridningen av artificiella elektromagnetiska fält skulle nu vara lämplig. Det mest anmärkningsvärda är den fullständiga täckningen av radiofrekvent elektromagnetisk strålning, i stor utsträckning mikrovågsstrålning, som genereras för trådlös kommunikation och övervakningsteknik, eftersom ökande vetenskapliga bevis tyder på att långvarig exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning har allvarliga biologiska och hälsoeffekter.« Läs hela artikeln på engelska i The Lancet (Open Access)