England: »Den obekväma sanningen om cancer och mobiltelefoner

»Vi viftar undan påståenden om att mobiltelefoner är dåliga för vår hälsa - men är det på grund av att studier som visar en koppling till cancer har misstänkliggjorts av branschen? Läs mer på engelska på The Guardian