Debatt: »Insekter, människor och strålning

»[...] Ännu kusligare är att strålningsfrågan inte diskuteras öppet i vår "upplysta och vetenskapliga" tidsålder, trots att den utbredda tillkomsten av artificiell strålning är den mest flagranta ändringen av vår naturliga livsmiljö. Att det ligger ett löjets skimmer över frågan vittnar om den utbredda okunskap som råder om elektromagnetiska fält, grundläggande fysik och kemi. Läs mer på Hallands Nyheter