Konsekvenser för folkhälsan av strålning från trådlös teknik – att navigera i blindo

»Detta är en tragedi för [forsknings-] området och vittnar om en beklaglig politiska utveckling. Trots den extraordinära tillväxten av enheter med trådlös teknik, saknar vi resurser för att studera deras påverkan på något systematiskt sätt. Avsaknaden av forskning om hälso- eller miljöeffekter av strålning ska inte förväxlas med bevis på säkerhet« Läs mer på Huffington Post (på engelska)