Au: Telstra varnar kunderna för elektromagnetisk strålning

TELSTRA [Australiens största mobiloperatör] har skickat ut ett meddelande till sina mobiltelefonikunder där de uppmanar dem att vidta åtgärder för att förebygga exponering för elektromagnetisk strålning.

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA):
... »bevisningen, som fortfarande ackumuleras, var tillräckligt stark för stödja en slutsats och klass 2B klassificeringen [att radiofrekventa fält är möjligen cancerframkallande]. Slutsatsen betyder att det kan finnas viss risk, och att vi därför behöver hålla ögonen på kopplingen mellan mobiltelefoner och risken för cancer.«

Läs mer och se video (på engelska) på The Chronicle