Kyld kraftledning ger inga förluster

»Då de nya kablarna vare sig blir varma eller genererar något [yttre] magnetfält kan de dras fram i existerande kabelkanaler bredvid känsliga datakablar.«

Läs mer på Ny Teknik

[Red: Kanske något för svenska städer att ta efter?]