USA: Läsning, skrivning, strålning

Professor David Carpenter [University of Albany] menar att skoladministratörer är okunniga inom detta område.
»De vill använda modern teknik och det har jag inget alls emot«, säger han.

»Jag tycker bara att det är oansvarigt av skoladministratörer att genomföra ett handlingsprogram som kan utsätta eleverna för risker, både att utveckla sjukdomar som cancer och att försämra deras inlärningsförmåga, när det finns alternativ [nämligen trådbundet Internet] som inte gör det.« Läs mer på engelska på Metroland