ElectricWords - by Stuart Fist on EMFacts site

Journalisten Stuart Fist studerade frågan om EMF och hälsa i många år och sammanställde en mängd abstract på rapporter på sin sida Electric Words. Den finns sedan några år arkiverad på Don Maischs sida EMFacts här:

http://electricwords.emfacts.com/ innehåller forskning fram till 2009, rekommenderas!