Handikappförbunden: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs hela konventionen på svenska här på regeringens hemsida

Information ifrån Handikappförbunden:

BYGGSTEN: FN:s standardregler och konventionen

Denna byggsten beskriver:

- FN:s standardregler,

- standardreglernas relation till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

- vilka delar i konventionen som inte ingår i Standardreglerna.

Syftet med det här dokumentet är att förse kommuner som redan har handlingsplaner som bygger på FN:s standardregler med information om vilka delar som behöver kompletteras för att samtliga rättigheter i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas.

Läs hela denna information om konventionen och dess relation till FN:s Standardregler på Handikappförbundens hemsida