Granskning: Hur mycket tål vi?

»Strålningsmyndigheterna är beroende av kontroversiell grupp för säkerhetsrådgivning.
Vissa forskare varnar om potentiella hälsorisker som orsakas av strålning från mobilteknik. Helt obefogat försäkrar de flesta strålskyddsmyndigheter. De tar råd från en liten krets av insiders som avvisar varnande forskning - och som sätter säkerhetsgränser.« Läs mer på Investigate Europe (på engelska)

Norrtälje: »Alliansens förslag: Inför mobilförbud i skolan

»Elever i Norrtälje kommun kommer behöva lämna in sin mobil när de kommer till skolan. Det är ett beslut från alliansen i kommunen – som vill göra lektioner till helt mobilfria. – De lärare jag har pratat med har väntat på det här, säger Robert Beronius (L) ordförande i barn- och skolnämnden till Norrtelje Tidning. Läs mer på Aftonbladet eller om du är prenumerant, i Norrtelje Tidnings pappersupplaga 11 mars

SVT Experten: »Släng ut mobilen ur sovrummet

»Vår skärmanvändning har ökat markant de senaste 10-12 åren. Effekterna av denna snabba omläggning av vårt beteendemönster vet vi ännu inte fullt ut. Men vi vet en del, förklarar överläkaren i psykiatri Anders Hansen.
– I dag vet vi att så fort mobilen befinner sig i sovrummet så sover man i snitt 21 minuter mindre. Mitt första råd till personer med sömnsvårigheter är alltid att slänga ut mobilen ur sovrummet först, säger Hansen.« Läs mer och titta på hela inslaget på SVT

»Molnet slukar el - går det att lagra hållbart?

»Facebook, Snapchat, Instagram – dina selfies och andra bilder lagras i molnet. Men datalagringen orsakar lika stora klimatutsläpp som flyget.

Flygets påverkan på klimatet har blivit en snackis och att minska sitt flygande är ett sätt för enskilda personer att minska sina koldioxidutsläpp.

Mindre omdebatterat är att vårt behov av internet och kommunikationstjänster ständigt ökar och nu är lika stora som utsläppen från flygindustrin. Med andra ord drygt två procent av de globala koldioxidutsläppen. Då har inte flygets extra påverkan genom att utsläppen sker på hög höjd räknats in.« Läs mer och Lyssna på Sveriges Radio "Klotet"

»Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo

»Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning. Användningen av datorer under lektionstid ökar och läroböcker ersätts av digitala resurser på nätet. Utvecklingen drivs på av företag som vill sälja datorer eller digitala lösningar, liksom av påbud om digitalisering från Skolverket. Problemet är att vi inte vet vad det här får för konsekvenser. Vad säger egentligen forskningen? Läs mer på Svenska Dagbladet

Underkategorier