Frankrike: Nya lagar om strålning (EMF)

Frankrike har nu klubbat nya lagar om:

  • förbud mot marknadsföring av mobiltelefoner som riktar sig till barn under 14 år
  • förbund mot trådlösa nätverk i barnkrubbor för barn under 3 år. Från början var intentionen att förbudet skulle gälla ända upp till 6 års ålder men nu är lekskolorna undantagna.

Angående elöverkänsliga, har man nu uppdragit till parlamentet att undersöka möjligheten att skapa områden med begränsad elektromagnetisk strålning, främst i urban miljö och att se vad som går att göra åt de elöverkänsligas problem i arbetsmiljön. Läs mer på franska på Le Monde

Finland: Forskare oroade över den ökande mobilanvändningen

» - Barn borde skyddas för strålning i högre grad än vad som görs nu, säger professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa. Han förespråkar flygplansläge i mobiltelefoner och läsplattor för både barn och unga, eftersom det finns en hel del forskning som pekar på hälsorisker med strålning.  Se, hör och läs mer på svenska YLE, finska public service eller se YLE:s tv-program från den 21 januari (bara korttidsarkiv) här!

Vad gör wifi med oss?

»Experiment visar att växter dör när de placeras intill trådlösa routrar
Växter och människor har visat sig absorbera radiostrålningen från Wi-Fi. Forskare är oeniga om huruvida det är tillräckligt för att orsaka vävnadsskador. Vissa experter tror att de negativa effekter som observerats i den senaste undersökningen kan bero på värme som avges av Wi-Fi-routrarna [effektförbrukningen är vanligen under 10W...].

Läs mer: Vad gör wifi med oss?

Finland: Strålsäkerheten i vågskålen

»Generaldirektören på Strålsäkerhetscentralens Petteri Tiippana är oroad för att regeringens strukturpolitiska omställningar kommer att försämra bevakningen av strålningsläget i landet. [...] man skurit ner budgeten med 3 miljoner och att man på sommaren 2013 lade ner det strålbiologiska laboratoriet. På våren marscherade personalen ut i protest mot nedskärningar«  Läs och se mer på YLE

Debatt: Varning för all denna strålning

»I Umeå har riskerna med användning av läsplattor och trådlösa nätverk i skolor och förskolor nyligen diskuterats. Strålsäkerhetsmyndigheten har i cirkulärskrivelse påstått att ”Det inte finns vetenskapligt stöd för att trådlösa nätverk innebär några hälsorisker”. Jag kan bara konstatera att myndigheten ljuger. Man sviker barnen och deras föräldrar på det grövsta sätt.« Läs mer på Folkbladet 

Underkategorier