Konsekvenser för folkhälsan av strålning från trådlös teknik – att navigera i blindo

»Detta är en tragedi för [forsknings-] området och vittnar om en beklaglig politiska utveckling. Trots den extraordinära tillväxten av enheter med trådlös teknik, saknar vi resurser för att studera deras påverkan på något systematiskt sätt. Avsaknaden av forskning om hälso- eller miljöeffekter av strålning ska inte förväxlas med bevis på säkerhet« Läs mer på Huffington Post (på engelska)

Au: Telstra varnar kunderna för elektromagnetisk strålning

TELSTRA [Australiens största mobiloperatör] har skickat ut ett meddelande till sina mobiltelefonikunder där de uppmanar dem att vidta åtgärder för att förebygga exponering för elektromagnetisk strålning.

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA):
... »bevisningen, som fortfarande ackumuleras, var tillräckligt stark för stödja en slutsats och klass 2B klassificeringen [att radiofrekventa fält är möjligen cancerframkallande]. Slutsatsen betyder att det kan finnas viss risk, och att vi därför behöver hålla ögonen på kopplingen mellan mobiltelefoner och risken för cancer.«

Läs mer och se video (på engelska) på The Chronicle

Kyld kraftledning ger inga förluster

»Då de nya kablarna vare sig blir varma eller genererar något [yttre] magnetfält kan de dras fram i existerande kabelkanaler bredvid känsliga datakablar.«

Läs mer på Ny Teknik

[Red: Kanske något för svenska städer att ta efter?]

Underkategorier