»Led-belysning skadlig för hälsan

»En ökad användning av led-lampor skadar ögonen och vår hälsa, skriver Financial Times. Tidningen hänvisar till undersökningar som pekar på att att led-lampor påverkar sömnen och får våra ögon att åldras.

Led-lampor används i dag i en stor del av all elektronik. Enligt Financial Times visar en ny undersökning att led-lampor orsakar sömnproblem. Utsätts man för led-ljus innan läggdags är man bland annat inte lika sömnig på kvällen, samtidigt som man inte är lika alert på morgonen.
Financial Times hänvisar också till en spansk undersökning som pekar på att vävnaderna i ögonen tar skada om man exponeras för led-ljus mer än tolv timmar per dag. Resultaten från undersökningen är ändå bara preliminära. Läs mer på Yle (på svenska)

bild pekplatta

Att läsa digitala böcker kan skada dygnsrytmen

»Läsning på läsplatta innan du går och lägger dig kan försämra din sömn avsevärt. Det visar en ny studie utförd på Pennsylvania State University. I studien fick tolv deltagare i fem dagar läsa i fyra timmar på en läsplatta innan läggdags, och även läsa tryckta pappersböcker i motsvarande tid. Läs mer på Dagens Nyheter

[Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Scienses (PNAS)]

man som använder datorplatta

Stark kritik mot WHO-rapport om mobilstrålning

»Ett 40-tal organisationer stormar mot en rapport från WHO:s expertgrupp kring effekter av mobilstrålning och kräver ökad öppenhet kring experterna.

I november presenterade en expertgrupp som jobbar för världshälsoorganisationen WHO ett utkast till en stor rapport som ska bedöma hälsorisker kring mobilstrålning. Läs mer på Ny Teknik 

WHO:s flagga

USA: Om intressekonflikter i bevakningen av en hälsofråga

»… hur, med något anspråk på objektivitet, kunde Darnton och hennes kollegor utelämna omnämnande av en rapport från en forskarpanel som sammankallats av det prestigefyllda International Agency for Research on Cancer (IARC) [som är WHO:s cancerforskningsorgan], i Lyon, Frankrike, vars tjugofem medlemmar granskade resultaten av dussintals studier av fall av barnleukemi och närheten mellan bostaden och kraftledningar, och enhälligt drog slutsatsen att kraftfrekventa magnetiska fält är "möjligen cancerframkallande för människor"* ? (Bland medlemmarna i panelen fanns representanter från the Environmental Protection Agency [EPA ~Naturvårdsverket] the National Institute of Environmental Health Sciences [USA:s Miljöhälsomyndighet], the National Radiological Protection Board [USA:s Strålskyddsmyndighet], den medicinska läroanstalten vid Yale Universitetet, och the World Health Organization [Världshälsoorganisationen WHO].«
* [Här avses klassificeringen av lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande” = klass 2B] Läs mer på Huffington Post (på engelska)

Underkategorier