»Pennan framför paddan

»Pennan framför paddan. Det är vad som gäller i skolan i Schweiz  [...] Till stöd har man alltmer forskning från hjärnforskare som visar att vi lär oss lättare och minns bättre om vi skriver för hand... Läs mer på Svenska Dagbladet

USA: Nationella Miljöhälsoforskningsmyndighet (NIH): »Hög exponering för radiofrekvent strålning kopplad till tumörer hos hanråttor

»Hög exponering för radiofrekvent strålning (RFR) avseende gnagare resulterade i tumörer i vävnad som omger hjärtat hos hanråttor men inte honråttor eller några möss enligt utkast [avsedda för granskning=peer review] till studier från det nationella toxikologiprogrammet (NTP).
Läs NIH:s pressrelease på deras hemsida
NIH cellular phone

 

»Svenske hjärnforskaren: Ipads och tv-tittande ger barn IQ-brist

»IQ-testerna talar sitt tydliga språk – intelligensen i Sverige sjunker. Svenske hjärnforskaren Martin Ingvar pekar ut flera faktorer till varför det går utför. En bov i dramat är barns användande av tv och surfplattor.

Ända sedan man började mäta begåvning genom IQ-tester på 1930-talet har intelligenskurvan pekat uppåt. I takt med att våra samhällen utvecklats har vi blivit smartare. Men de senaste åren har IQ-nivåerna börjat sjunka – och det går snabbt.« Läs mer på Svenska Dagbladet

Underkategorier