Debatt: »Insekter, människor och strålning

»[...] Ännu kusligare är att strålningsfrågan inte diskuteras öppet i vår "upplysta och vetenskapliga" tidsålder, trots att den utbredda tillkomsten av artificiell strålning är den mest flagranta ändringen av vår naturliga livsmiljö. Att det ligger ett löjets skimmer över frågan vittnar om den utbredda okunskap som råder om elektromagnetiska fält, grundläggande fysik och kemi. Läs mer på Hallands Nyheter

»Du har sämre minne än en guldfisk

»[...] Hjärnforskaren Martin Ingvar, i frågestunden efter en föreläsning på det årliga Engelsbergseminariet ordnat av Ax:son Johnson-stiftelsen, menar att det finns en risk med att sätta skärmar i barns händer, i stället för böcker.

Han har även hypotesen att IQ:n i Västvärlden sjunker på grund av detta. Det passiva tittandet ger inte samma språkutveckling. Läs hela ledaren på Svenska Dagbladet

Underkategorier