The Lancet: »Den globala elektromagnetiska nedsmutsningen: det är dags att bedöma dess påverkan

» [... en] diskussion om den snabba globala spridningen av artificiella elektromagnetiska fält skulle nu vara lämplig. Det mest anmärkningsvärda är den fullständiga täckningen av radiofrekvent elektromagnetisk strålning, i stor utsträckning mikrovågsstrålning, som genereras för trådlös kommunikation och övervakningsteknik, eftersom ökande vetenskapliga bevis tyder på att långvarig exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning har allvarliga biologiska och hälsoeffekter.« Läs hela artikeln på engelska i The Lancet (Open Access)

Debatt: »Oetiskt experiment i Umeå

»Riskera inte befolkningen hälsa i Umeå. Det saknas forskning om hälsoeffekter av 5G. Ett läkemedel skulle aldrig godkännas utan att läkemedlet prövats i förväg i kliniska studier. Därför finns det god grund att kalla införandet av 5G i Umeå för ett gigantiskt, oetiskt experiment med människor.
Det skriver en grupp forskare. Läs mer på Västerbottens-Kurirens hemsida

Debatt: »Är det frivilligt att en hel stad ska bestrålas?

»Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Ett helt digitaliserat samhälle – är det vad vi vill ha? Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha? Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser. Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med. I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.« Läs hela artikel på Folkbladet här

Underkategorier