Debatt: »Är det frivilligt att en hel stad ska bestrålas?

»Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Ett helt digitaliserat samhälle – är det vad vi vill ha? Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha? Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser. Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med. I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.« Läs hela artikel på Folkbladet här

USA- NIH: »Hög exponering för radiofrekvent strålning kopplad till cancer hos han-råttor

USA:s National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS, ~ USA:s Nationella Institut för Miljömedicinsk Vetenskap, har nu gått ut med ett pressmeddelande:

»Det nationella toxikologiprogrammet (NTP) konstaterade att det finns tydliga bevis för att råttor av hankön som utsätts för höga nivåer av radiofrekvent strålning (RFR) som den som används i 2G- och 3G-mobiltelefoner utvecklade cancer i form av hjärttumörer, enligt de slutliga rapporterna som släpptes idag. Det fanns också några tecken på tumörer i hjärnan och binjurarna hos exponerade han-råttor.« Läs hela pressreleasen på NIH/NIEHS

Frankrike: Elöverkänslighet för första gången erkänt som arbetsskada i Frankrike

I ett unikt beslut har domstolen för sociala frågor i Yvelines slagit fast att en man drabbats av arbetsskada på grund av sin elöverkänslighet. Enligt hans advokat är det första gången i Frankrike som detta händer.
Mannen, som var anställd i ett telekomföretag, hade fått sin diagnos 2011. Han hade samma arbetsplats 2013, trots att yrkesmedicin två gånger begärde att han skulle flyttas till en plats med "låg exponering för elektromagnetiska vågor”. Läs hela artikel (på franska) i Le Monde (en av Frankrikes största tidningar)

Underkategorier