Motionslista 2017

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Vi har funnit 2 st motioner inom vårt intresseområde för 2017:

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)
En strålningsfri skola

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)
Moratorium för 5G