Motionslista 2012

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner relaterade till området elöverkänslighet, magnetfält, elektromagnetiska fält och hälsa:

 

2012/13:Fö208 Elöverkänslighet Försvarsutskottet Motion 2012/13:Fö208 av Roland Utbult (KD)

2012/13:Fö228 Icke-joniserande strålning Försvarsutskottet Motion 2012/13:Fö228 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

2012/13:Fö245 Försvar och samhällets krisberedskap Försvarsutskottet Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD)

2012/13:Fö249 Värdiga boendeformer för elöverkänsliga Försvarsutskottet Motion 2012/13:Fö249 av Kerstin Engle m.fl. (S)

2012/13:Fö260 Elöverkänslighet Försvarsutskottet Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

2012/13:N339 Åtgärda vagabonderande strömmar Näringsutskottet Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

2012/13:T406 Fast telefoni en säkerhetsfråga Trafikutskottet Motion 2012/13:T406 av Jan Lindholm m.fl. (MP)